Топ плюс 70 ВП

From: 5.00 лв.

Област на приложение:

 брашнеста мана и сиво гниене по грозде – 0,1 %
– черно кореново гниене по тютюн – 3 г/кв.м