Кабрио ТОП

From: 3.00 лв.

Пълен и едновременен конттрол на трите най-важни болести – мана, брашнеста мана и сиво гниене. Допълнително действие срещу черно гниене, червен огън, екскориоза, антракноза.