Спечели подарък от Еагро

Спечели подарък e-agro.bg

Здравейте, приятели! Стартира новата ни игра.

Ние от Онлайн агроаптека ще подарим на един от вас тази страхотна водоструйка.

Правилата са следните :.

1. Харесайте нашата FaceBook страница.

2. Коментирайте публикацията.

Задължително е изпълнението на всички условия. Играта ще продължи до 28.02.2017г. Победителя ще обявим публично във Fаcebook. Пълните условия на играта може да прочетете тук:

 

 

 

 

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ

 

Фейсбук кампания–игра: „Спечели подарък от Еагро“

 

Период на провеждане на промоционалната кампания-игра:

01.02.2017 г.- 28.02.2017 г., включително

Организатор на кампанията-игра: „Еагро“ ООД

ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организатор на фейсбук кампания-игра „Спечели подарък“ (по-нататък наричана „Кампанията“ или „Играта“) е  „Еагро“  ООД. Кампанията се извършва в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти“), които са задължителни за всички участници.

ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА

Периодът, в който може да участвате в кампанията е 01.02.2017 г. – 28.02.2017 г., включително.

ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ  И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са изпълнили долуописаните стъпки с изключение на служители на „Еагро“  ООД, както и членове на техните семейства:

Да харесат фейсбук-страницата на „Еагро“ ООД – „Онлайн агроаптека“;

Да коментират публикацията.

С включването си в настоящата промоция, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани,  показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, като спечелили награда от промоцията.

Всеки има право да участва в играта само веднъж.

ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ

Всеки изпълнил стъпките и условията, посочени в чл. 3 участва в томбола. Томболата  ще бъде  изтеглена на 03.03.2017 г. от управителния съвет на „Еагро“ ООД

ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В настоящата кампания ще бъде подарена една водоструйка KARCHER K2 Basic .

Победителят  ще бъде оповестен на 06.03.2017 г. Името му ще бъде публикувано на фейсбук страницата на „Еагро“ ООД  –  „Онлайн агроаптека“, както и на страницата „e-agro.bg“.  Организаторите на кампанията ще се свържат с победителя за уточнение на детайлите по изпращането на нагрaдата.

В случай, че спечелелия наградата не могат да бъдат открит на посочените от него пред организаторите на кампанията контактни данни или не се яви, за да получат наградата си, в срок до 30 дни след обявяване на печелившия, губи правото да получи наградата.

ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Организаторът на настоящата кампания „Еагро“ ООД  не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите на кампанията ще връчат наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията  да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ

Организаторът няма задължение да удържа авансово Данък общ доход върху стойността на наградата, съгласно действащото законодателство – чл.35, т.2 от ЗДДФЛ, това е задължение на физическото лице.

ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ

В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд в град Бургас.

ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

Ако и Вие се вълнувате от живота на село или имате собствено земеделско стопанство, сертифицирания агроном на Еагро е на ваше разположение.  Може да се свържете с нас на:

Попитайте агронома

Ако статията Ви е харесала, много бихме се радвали да я споделите.