Мана по лозата

мана по лозата

Маната поразява само зелените органи като се развива през цялата вегитация на лозата. По младите нарастващи листа се образуват бледозелени, едри и закръглени петна, като под тях от долната страна се образува бял спороносен налеп. По-късно петната стават жълтокафяви и прегарят в в средата.

По напълно развитите листа се формират мозаично разпръснати дребни, ъгловати и ограничени от нерватурата петна, които са бял налеп от долната страна. Патогенът поразява още листните дръжки, мустаците и зелените леторасти, по които при висока влажност се образува спорообразуващ налеп. Силно повредените леторасти се деформират, а листатата окапват.

По плода петната са хлоротични и са покрити със спороношението на гъбата. По-късно поразените тъкани потъмняват, стават кафяви, засегнатите части изсъхват и грозда опада.

Повредите от маната нарушават физиологичните и биохимичните процеси при растението, вследствие на това се понижават добивите, растенията отслабват и са податливи на измръзване.

Причинител: Plasmopara viticola, клас Oomycetes, разред Peronosporales.

Благоприятни условия за заразяване са температури 10-24 градуса, и наличие на водни капки по листата в продължение на 2-3 часа. Честите превалявания, росите и мъгливото време, ниските места, гъстите насаждения, наличието на плевели и едностранчивото азотно торене спомагат за силната поява на маната.

За борба срещу мана по лозата препоръчване:

Бордолезов разтвор – 1 %

Акробат Р – 0,25 %

Акробат плюс – 0,20 %

Артемил С ВП – 200 г/дка

Корсейт – 0,25 %

Верита ВГ – 0,2 %

Куадрис  25 СК – 0,075 %

При сухо време през пролетта и до срeдата на лятото, броят на третиранията може да е редуцира до 1-2 предпазни пръскания, задължително в периода на цъфтеж и формиране на плода. Ефектът от химичната борба е сигурен, когато в лозовите насаждения се поддържа висока агротехника и особено при внедряване на слабо чувствителни сортове.

Ако и Вие се вълнувате от живота на село или имате собствено земеделско стопанство, сертифицирания агроном на Еагро е на ваше разположение.  Може да се свържете с нас на:

Цени на пръскачки в Emag

Попитайте агронома

Ако статията Ви е харесала, много бихме се радвали да я споделите.