Засаждане на домати

засаждане на домати

Тази седмица получихме запитване относно изготвяне на план за засаждане на доматена градина. Поместваме запитването и нашия отговор. Дано да сме били достатъчно изчерпателни.

Клиент:

Здравейте, искаме да засадим домати  дворно място с размер един декар, с приблизителни размери 50 x20 м. Разполагаме със собствен водизточник с размер при изхода ½ цола. Мястото е в Черноград, общ, Айтос. Почватa е чернозем. Бихте желали да ви помолим да ни изготвите подробен план за:
1. Третиране на мястото преди засаждане. Обрасло е с треви.
2. Оране на почвата, торене.
3. Изготвяне на план за напояване.
4. Изготвяне на план за засаждане.
5. Изготвяне на план за третиране срещу паразити. Моля всичко това да е придружено с конкретни предложения на торове и пестициди.
6. Сметкоплан на цялото начинание.
7. Каквото друго се сетите, че ще ми трябва.

Отговора на агронома на е-Агро: 

Здравейте,

  1. Третиране на мястото преди засаждане. Тревната маса най-добре се премахва при обработка на почвата – дълбока оран, брануване и др. Преди обработка може да извършите листно третиране върху плевелите с един или група от следните хербициди , Раундъп – 150-200 мл/дка, Наса 360 СЛ – 600-1200 мл/дка или Торнадо 5 ЕК – 200 мл/дка, а почвеното третиране е със Стомп нов 330 ЕК – 400-500 мл/дка, Девринол 4 Ф – 400-500 мл/дка или Пендиган 330 ЕК – 300-500 мл/дка. Третиранията се извършват преди разсаждане на доматите.
  2. Оране на почвата, торене. Обработката на почвата на почвата е основно мероприятие, като оптимални условия е получават при дълбока оран през есента, и 2 бранувания/фрезуване през пролетта преди разсаждане. Първоначалното торене е с NPK торове, като за 1 дка е необходимо внасяне на 35-45 кг. По време на вегитация препоръчвам подхранване с течни почвени и листни торове като Агрифул, Текамин Макс, Фолик N универсал, Текнокел Амино Ca – освен подхранване на доматите лекува и върхово гниене, Амино тотал и др.
  3. Изготвяне на план за напояване. В зависимост от начина на напояване се изготвя и план на засаждане на растенията. Съществуват различни варианти, като препоръчвам капково напояване с полагане на мулч, с което оптимизирате напояването и свеждате до минимум борбата с плевелите. За изграждането може да използвате един магистрален маркуч ½ цола по широчината на градината, с полагане на едногодишен или многогодишен капков маркуч в редовете. При полагане на едногодишен маркуч + мулч за площ от 1 дка изграждането на капково напояване би струвало около 470 лв., а при използване на многогодишен маркуч + мулч необходимата сума ще е около 550 лв.
  4. Изготвяне на план за засаждане. Засаждането на доматите при изграждане на капково напояване може да бъде в различни конфигурации, като може бъде в растояние 40x50x90 см. съгласно приложената схема.засаждане на домати

    Можете да използвате закупен разсад, или да си направите самички. При създаване на разсад се приема сеитбена норма от 25-35 гр/дка, като е важно да определите кои сортове в зависимост от характеристиките желаете да добивате. Съществуват разнообразни сортове като Рила – един от класическите български сортове, Фантазия – едри плодове с отлични вкусови качества , Биволско сърце – розов едър домат, Идеал – традиционен български сорт и др.

  5. Изготвяне на план за третиране срещу болести и неприятели.  Основните срещани болести при доматите са сиво гниене, алтернария, брашнеста и картофена мана. Препоръчвам третиране през 5 до 15 дни след засаждане на постоянно място при редуване с Куадрис 25 СК, Байфидан 250 ЕК, и Верита ВГ.  Ако произвеждате самостоятелно разсад, срещу сечене по разсада препоръчвам третиране с Проплант 722 СЛ или Топсин М 70 ВГ.                                                                                                                                                                         

Доматите се атакуват от редица неприятели като миниращия молец, зелена прасковена листна въшка, оранжерийна белокрилка, памукова нощенка и др. Препоръчвам третиране при редуване с: Афърм 095 СГ – 150 гр/дка, Моспилан 20 СП – 0,02 % и Децис 2,5 ЕК.                                                                      

Третирането срещу болести и срещу неприятели е през  5 до 15 дни по време на целия вегитационен период на растенията, особено при влажно време и наличие на показатели за атака от неприятели като миниращ моле, оранжерийна белокрилка и др. Важно условие е да се наблюдава карантинния период, като препаратите с по-дълъг карантитен период следва да се използват в началото на вегитация. Желателно е в третиранията да се редуват различни препарати, с цел обхващане на по-голяма група от болести и неприятели.

6. Сметкоплан на цялото начинание. При третиране по един път с всеки от описаните препарати за растителна защита, приблизителната сума която е необходимо да се предвиди е около 100-150 лв. Общо с торовете които следва да се внесат, хербицидите и семената, приблизителната стойност на разходите е около 250 лв. В зависимост от брой на третиране, степен на атакуване от болести и неприятели и запасеност на почвата с хранителни вещества, сумата може да бъде както намалена няколко пъти, така и леко завишена. В тази стойност не са включени разходи за обработка на земята, за изграждане на напояване и мулч, заплати и др.

Надявам се да сме били полезни, като ви желаем искрено успех!

 

Ако статията Ви е харесала, много бихме се радвали да я споделите.  

Цени на пръскачки в Emag Цени на мотофрези и култиватори